سوابق و مشتریان

 

شرکت بازرگانی یادمان در طول فعالیت خود افتخار همکاری با بزرگترین شرکتهای خصوصی و دولتی،بانکها و سازمانها بوده و به خواست خداوند هر روز بر تعداد مشتریان و خدمت رسانی ما افزوده میشود.

کیفیت ، نو آوری و خدمات سریع و با کیفیت شرکت، مشتریان ما را ماندگار نموده و امکان گسترش و رشد شرکت را فراهم آورده است.

در تمامی فعالیتهای شرکت ، راستگویی ، صداقت و خوشرویی سر لوحه کارکنان شرکت بوده و بزرگترین سرمایه برای پیشرفت شرکت یادمان به حساب می آید.

شما مشتری محترم میتوانید از رضایتمندی مشتریان ما با خبر شده و پس از اطمینان از کیفیت رضایتمندی مشتریان ، همکاری خود را با ما شروع بفرمایید.

 
 
 

 

 

 

 

mci(1).jpg atlas_copco(1).jpg mapna.jpg pand(1).jpg eghtesadnovin.jpg hyundai.jpg meli.jpg oiec.jpg renult.jpg sadaf.jpg total.jpg SGS.jpg toyota.jpg mci(1).jpg atlas_copco(1).jpg mapna.jpg pand(1).jpg eghtesadnovin.jpg hyundai.jpg meli.jpg oiec.jpg renult.jpg sadaf.jpg total.jpg SGS.jpg toyota.jpg mci(1).jpg atlas_copco(1).jpg mapna.jpg pand(1).jpg eghtesadnovin.jpg hyundai.jpg meli.jpg oiec.jpg renult.jpg sadaf.jpg total.jpg SGS.jpg toyota.jpg